เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่นเสาร์ 5 คูณทวี เหลือกิน เหลือใช้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ลักษณะองค์พระเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหลังลงยันต์ ตัว มิ มีความหมายว่า เมื่อมีไว้จะทำให้ มีทรัพย์สินมากมาย

หัวเรื่อง

พระเครื่องเมืองนครราชสีมา พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

รายการอ้างอิง

  1. พรชัยพระเหรียญภาคอีสาน 24. สืบค้นจาก http://pornchaithenortheast2.blogspot.com/