ถนนช้างเผือก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ถนนนี้มีที่มาจากเสาตะเคียนผูกช้างเผือก ที่มีการนำช้างเผือก (พัง) 2 เชือก ไปถวายในหลวง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ประมาณ พ.ศ. 2315-2320 เพื่อขึ้นระวางเป็น พระอินทร์ไอยรา และ พระเทพกุญชร ซึ่งคล้องได้จากแขวงเมืองภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยขณะที่ควาญช้างนำช้างทั้ง 2 เชือก เข้ากรุงเทพฯ ช้างทั้งคู่ก็เกิดมาล้มที่ริมลำตะคอง ณ เสาตะเคียนหิน

       มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เสาผูกช้างเผือกนี้มีลักษณะเป็นเสาแปดเหลี่ยม ปลายด้านบนแกะรูปกลีบบัว เดิมอยู่ตรงถนนมิตรภาพ แยกถนนช้างเผือก แต่เสานี้ถูกถอนออกไปเพื่อตัดถนนมิตรภาพ ปรากฎว่า "มีคนงานล้มตายลงถึง 5 คน 8 คน คนงานจึงไม่ยอมทำต่อ ฝรั่งต้องยอมตั้งศาลทำพิธีขอย้ายเสาไปยังศาลช้างเผือกในปัจจุบัน" สอดคล้องกันคนเฝ้าศาลช้างเผือกเล่าว่า ก่อนรื้อถอนย้ายมาที่ศาลช้างเผือก เดิมเสานี้อยู่ระหว่างโรงเรียนสุรนารี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยหลักกิโลเมตร 0 อยู่ระหว่าง โรงเรียนสุรนารี และสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. เสาผูกช้างเผือก. (2560). สืบค้นจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=09-2014&date=02&group=40&gblog=115