ถนนสุรนารี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ถนนสายหลักแนวตะวันตก-ตะวันออก ตัดผ่านเขตชุมชนที่มีความหนาแน่นมากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นถนนเชื่อมระหว่างห้าแยกหัวรถไฟ กับ ถนนราชดำเนิน บริเวณคูเมืองนครราชสีมา ถนนสุรนารีตัดผ่านถนนลำปรุ (ตรอกลำปรุ) ถนนจันทน์ (ตรอกจันทน์) ถนนเกษตร (ตรอกเกษตร) ถนนโยธา ถนนบุรินทร์ และถนนบัวรอง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ถนนสุรนารี. (2560). สืบค้นจาก http://www.facebook.com/korat.in.the.past/photos/a.965158896886209.1073741853.740445486024219/1467237113345049/?type=3&theater