ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปรางค์สระน้อย หรือ ปราสาทบ้านสระน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านที่ชาวบ้านภูมิใจ สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นปรางค์ขอมทำด้วยหินทรายทั้งหมด ลักษณะเดิมคงมีความสูงมาก เพราะหินทรายที่ฐานกองใหญ่มาก ภายในปรางค์มีการกรุศิลาแลง โดยรอบเห็นชิ้นส่วนของหัวนาคและลวดลายให้เห็นเล็กน้อย ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านสนใจทำนุบำรุงดีพอสมควร กรมศิลปากรได้มาปักเขตเอาไว้แล้ว

      กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 44 ตอนที่ 155 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2525 เนื้อที่ 2 งาน 14 ตารางวา 

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาทหิน, ปรางค์, กู่

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปรางค์ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.