วัดโบสถ์คงคาล้อม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2456 และได้รับวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และมีการจัดงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 เหตุที่เรียกว่า "วัดโบสถ์คงคาล้อม" เพราะได้สร้างอุโบสถอยู่กลางเกาะที่ขุดคูน้ำล้อมรอบไว้ และตั้งอยู่กลางทุ่งนา ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร การไปวัดของคนสมัยนั้น ชาวบ้านได้ทำสะพานไม้เลียบตามคันนาขนาดพอคนเดินสวนกันได้เพื่อไปยังวัด ถ้าเป็นฤดูน้ำหลากชาวบ้านจะใช้เรือพายเป็นพาหนะไปวัด ส่วนพระสงฆ์ก็จะพายเรือออกมารับบิณฑบาต โปรดญาติโยม บางคนยังไม่รู้ว่าเมื่อก่อน ทางเข้าวัดโบสถ์คงคาล้อมนั้นเป็นสะพานไม้ ปัจจุบันไม่มีแม้แต่ตอสะพานที่อยู่ตามหัวคันนาให้คนรุ่นหลังได้เห็น จะมีก็แต่ถนนคอนกรีตให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาอย่างสะดวกสบาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอุปัชฌาย์กั้ง พ.ศ. 2419-2534

2. พระอุปัชฌาย์ชุ่ม พ.ศ. 2435-2475

3. พระสมุห์สอน สุวณฺณปญฺโญ พ.ศ. 2476-2490

4. พระอธิการทรัพย์ โสลสโส พ.ศ. 2490-2495

5. พระครูชลธารชัยเขต (หยวก ธมฺมกาโม) นามสกุล พู่กระโทก พ.ศ. 2495-2543

6. เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทว์โส นามสกุล ศรีไชโย พ.ศ. 2545

7. พระครูชลธารชัยเขต (จรินทร์) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านชะอม หมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  3. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่น ๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม. วัดโบสถ์คงคาล้อม. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/48480/
  4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560