นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ หรือ เฮียชิ้ง พ.ศ. 2483-2560


รายละเอียด

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2483

บุตร

- นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์

อาชีพ

- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

- ผู้แทนจำหน่ายน้ำอัดลมยี่ห้อ “ เป๊ปซี่ ” ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสุขสูงเนิน

การทำงาน

- ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน

- ผู้ริเริ่มการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ เป็นประเพณีกินเข่าค่ำเป็นประเพณีที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองเสมาและเมืองโคราฆะปุระ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ ปราสาทแขก เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538

- เป็นผู้พัฒนาแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานในเขต อ.สูงเนิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเช่น การขนดินไปทำถนนจากตลาดสูงเนินไปวัดธรรมจักรเสมาราม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- เป็นผู้นำชาว อ.สูงเนิน ในการติดตามธรรมจักรซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยหลายร้อยปีถูกโจรกรรมจากวัดธรรมจักรเสมาราม จนสามารถติดตามนำกลับมาคืนได้

- เป็นผู้ริเริ่มจัดงานครบรอบ 100 ปี อ.สูงเนินใน ปี พ.ศ. 2544

รางวัลเกียรติยศ

- คนดีศรีสูงเนิน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ อ.สูงเนิน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน

- รางวัลเสาเสมาธรรมจักร และเกียรติบัตร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกระทงพร้อมด้วยพระประทีปส่วนพระองค์ ไปลอยที่บริเวณคูน้ำเมืองโบราณเสมา เป็นประจำทุกปีของงานประเพณีลอยกระทงประจำปี อ.สูงเนิน

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา

       นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ หรือ เฮียชิ้ง เสียชีวิตในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมอายุ 78 ปี ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก ริมถนนมิตรภาพ ตรงข้ามทางเข้า อ.สูงเนิน และในวันที่ 26 ธันวาคม เป็นงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษที่วัดใหญ่ อ.สูงเนิน

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สิ้นตำนาน "คนดีศรีสูงเนิน"เฮียชิ้ง นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ ผู้ริเริ่มกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น. สืบคนจาก https://www.siamrath.co.th/n/28112