ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดใหม่สระประทุม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2351 สังกัดมหานิกาย เมื่อก่อนวัดใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหนองบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลโชคชัยเก่า หลักฐานต่าง ๆ คือ หลุมลูกนิมิตอุโบสถ ที่ ร.ต.อ. ประเสริฐ สุนทรเสรี ขุดหลุมเพื่อฝังเสาสนามแบดมินตัน และพบลูกนิมิตอุโบสถหลังเก่าวัดใหม่สระประทุม (ในสมัยที่เรียกว่า วัดเนินหนองบัว ตอนยังไม่ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ในที่ปัจจุบัน) และบริเวณสระน้ำของวัด ทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย เดิมชื่อว่า วัดเนินหนองบัว สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ ต่อมาได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า "วัดใหม่" บ้านด่านกระโทก แขวงเมืองนครราชสีมา ในปี 2351 มีเจ้าอาวาสองค์แรก คือ หลวงปู่ภาค ได้มาดูแลการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ มีการสร้างอุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ และเมื่อปี พ.ศ. 2373 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด หลังจากหลวงปู่ภาคได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2402 พระอุปัชฌาย์อินทร์ อินฺทวํโส เจ้าอาวาสองค์ต่อมา ได้นำชาวบ้านก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2438 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522 จัดงานผูกพัทธสีมา-ปิดทองฝังลูกนิตร วันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2524

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศ 7 ปี ที่อำเภอโชคชัย

รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภท ก.

1. พ.ศ. 2547 อันดับที่ 1 ครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมาร

2. พ.ศ. 2548 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนพระเนมิราชเส็จเยี่ยมชมนรก-สวรรค์

3. พ.ศ. 2549 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนพระเวสสันดร 13 กัณฑ์

4. พ.ศ. 2550 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

5. พ.ศ. 2551 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพระอุปคุตปราบมาร

6. พ.ศ. 2552 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพระสีวลี

7. พ.ศ. 2553 อันดับที่ 1 แกะสลักขบวนเทียนเรื่องพระมหาสังขจายนะ (พระสังกัจจาย)

8. พ.ศ. 2554 อันดับที่ 1

9. พ.ศ. 2555 อันดับที่ 1

10. พ.ศ. 2556 อันดับที่ 1

11. พ.ศ. 2557 อันดับที่ 1

12. พ.ศ. 2558 อันดับที่ 1 ภายใต้ชื่องาน เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช

13. พ.ศ. 2559 อันดับที่ 1 ภายใต้ชื่องาน แห่เทียนโคราช เสริมบุญ สร้างบารมี

14. พ.ศ. 2561 อันดับที่ 1 ภายใต้ชื่องานเทิดพระเกียรติ "ในหลวงรัชการที่ 10"

15. พ.ศ. 2562 อันดับที่ 1 ภายใต้ชื่องาน เสริมบุญ สร้างบารมี เทียนพรรษาโคราช แกะสลักขบวนเทียน พระโมคลลานะ พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา ขบวนเทียนมีความยาว 18 เมตร กว้าง 4 เมตร และสูง 5 เมตร บอกเล่าความเป็นมาของพุทธประวัติ

รางวัลการประกวดขบวนแห่ (การละเล่น)

1. พ.ศ. 2560 รางวัล อันดับ 1

2. พ.ศ. 2562 รางวัล อันดับ 1

หัวเรื่อง

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. ศรสวรรค์ รักกุดเวียน ... [และคนอื่น ๆ]. (2561). ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดใหม่สระประทุม. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.