กาแฟดงมะไฟ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในปี พ.ศ. 2545 คุณนพดล ม่วงแก้ว ได้นำต้นกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ F-7 มา 300 ต้น จากศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาทดลองปลูก ที่บ้านดงมะไฟ โดยให้คนงานปลูกตามใจ จะปลูกใกล้น้ำหรือบนที่ดอน ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ดูแล ประมาณครึ่งปี เดินเข้าสวนเห็นต้นอะไรก็ไม่รู้งามมาก เมื่อถามคนงาน ก็ได้รับคำตอบว่า นี่ต้นกาแฟที่ให้เอามาปลูกจำไม่ได้หรือ จากนั้นจึงเริ่มดูแลเอาใจใส่ด้วยการใส่ปุ๋ย ดูแลโคนต้นให้เตียน พอเข้าปลายฤดูฝนที่ 2 กาแฟก็เริ่มออกดอก หลังจากนั้น ดอกก็ร่วงมองไม่เห็นร่องรอยบนต้นเลยว่าจะเป็นผล ใจเริ่มเสีย เข้าใจว่าผลมันคงร่วงไปด้วย ผ่านไปประมาณ 5 เดือน จึงเห็นเมล็ดกาแฟเริ่มขยายผลออกมา นับว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไม่มีน้ำ ผลกาแฟน่าจะถูกสลัดทิ้งไป แต่เรื่องแบบนี้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการติดผลของเมล็ดกาแฟ นี่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ผมเลือกต้นกาแฟเป็นหลักในการปลูกเป็นไม้สวน เนื่องจากในการทำสวนกาแฟใช้น้ำค่อนข้างน้อย

อัตลักษณ์

       กาแฟดงมะไฟมีความพิเศษเฉพาะตัวที่มีระดับสารคาเฟอีนเพียง 1% ตามธรรมชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี บนผืนป่าแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ ที่ระดับความสูง 400-700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นี้ ทำให้กาแฟดงมะไฟมี รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอม และที่สำคัญสามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ได้ในแหล่งผลิตเดียวกัน จึงได้ใช้ชื่อชุมชนเป็นชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า

สิ่งที่น่าสนเใจ

- ประเพณีงานบุญรับขวัญกาแฟ เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในงานมีกิจกรรมเรียกขวัญแม่กาแฟ โดยเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะนำเครื่องไหว้ของมงคลไปรับขวัญแม่กาแฟที่ต้นกาแฟ และจัดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เทศกาลดื่มกาแฟดงมะไฟ เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อดื่มกาแฟทางเลือก และ น้ำผลไม้ดงมะไฟ เพื่อสุขภาพ ในงานมีกิจกรรม...เช็คอิน...ชม..ชิม...ชอบ..ช๊อพ..แช๊ต และแชร์

งานวิ่งป่าดงมะไฟ ณ แหล่งปลูกกาแฟดงมะไฟ บนเทือกเขาอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) โดยวิ่งเทรล 25 ก.ม. และวิ่งทางเรียบ 12 ก.ม.

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา กาแฟ

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

กาแฟ, พืชไร่, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ 256 ถนนพระพุทธเจ้า บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

คลังภาพ

เชอรี่กาแฟ

รายการอ้างอิง

  1. กาแฟดงมะไฟ. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561, จาก http://www.dongmafaicoffee.com/index.php?page=page&id=11