ป่าจาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี


รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php?mid=3&am=233&pv=20