วัดเทพสถิตย์นิเวศ หรือ วัดบ้านบุ หรือ วัดบุ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนานะ ประกอบด้วย อุโบสถ หอฉัน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิบูลพัฒนาทร (อิ่ม เขมทตฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- จิตรกรรมที่งดงาม เช่น ศาลาการเปรียญ กุฎิเทวรูปต่าง ๆ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช. (2561). บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา : หนองหญ้าปล้อง อาหารรสแซบ ต้นแบบทุนชุมชน วิถีคนพอเพียง ลือเรื่องผลิตภัณฑ์. นครราชสีมา : สำนักงาน.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560