วัดบ้านถนนหัก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจ สิริธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ปราสาทหินบ้านถนนหัก ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2479 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร สร้างด้วยศิลาแลง ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ลัทธิ-ลัทธิไวษณพนิกาย สร้างขึ้นปลายพุทธศตวรรษที่ 16 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ปราสาท

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านถนนหัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
แผนที่:https://goo.gl/maps/E7W2DkZLWcpqS1wR7

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560