วัดสวนปอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการสุธีระวัฒน์ วิสุทฺธสีโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230