สเตชั่นโคราช


รายละเอียด

    ที่พักสบายที่สุดกันดาร สเตชั่นโคราช ที่บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา เปิดเดินรถครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถานีรถไฟนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. (2558). สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ. 124. กรุงเทพฯ: กรม.