สารานุกรมโคราชศึกษา 1


รายละเอียด

      รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

      การตั้งถิ่นฐานของคนโคราช--เครื่องจักสานโคราช--เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน--นิทานพื้นบ้านโคราช : เรื่องเล่าที่มีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน--ประเพณีการละเล่นว่าว--ผ้าหางกระรอก--พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)--พระพุทธวงษ์ชวลิตกุลธรรโมภาสศาสดา : พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย--ภาษาโคราช : มิติทางวัฒธรรมเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน--เรือนโคราช--อาหารพื้นบ้านโคราช--อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่--รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสารานุกรมโคราชศึกษา

ผู้แต่ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

นครราชสีมา, รวมเรื่อง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=173625