140 ปี ชาตกาลขุนโบสถ์บริหาร 100 ปี การขนานนามสกุล


รายละเอียด

      ขุนโบสถ์บริหาร มีพื้นเพถือกำเนิดที่เมืองพิมาย ได้บวชเรียน สามเณร และพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาหลายปีจนลาสิขาเพื่อมีครอบครัวแล้ว ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปรือ ต.โบสถ์ อ.พิมาย ต่อมาได้เป็นกำนัน

      ขุนโบสถ์บริหารเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร เฉลียวฉลาด ในปี พ.ศ. 2456 มีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล อำเภอพิมายขณะนั้นจึงขนานนามสกุลให้ขุนโบสถ์บริหารว่า "เปรื่องการ" และปี พ.ศ. 2556 เป็นปีครบรอบ 140 ปี ของขุนโบสถ์บริหาร ประกอบกับครบรอบ 100 ปี แห่งการขนานนามสกุล ทายาทจึงได้รวบรวมจัดพิมพ์ประวัติขุนโบสถ์บริหารขึ้นเพื่อรำลึกถึงุณของบุพการี เพื่อใช้ในการอ้างอิง และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักกันสืบไป 

สารบัญ

      คำนำ--คำอธิบาย--คำกลอน--เมืองพิมาย--ต้นตระกูล--ขุนโบสถ์บริหาร (ดี เปรื่องการ)--นายหมาก เปรื่องการ--การขนานนามสกุล--เบ็ดเตล็ด--ภาคผนวก--บรรณานุกรม--คณะผู้จัดทำ--บันทึกท้ายเล่ม

ผู้แต่ง

ประยูรศรี อินทรกำแหง

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ขุนโบสถ์บริหาร--ชีวประวัติ, นามสกุล, เปรื่องการ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=152970