ฐานิยปูชา 2541


รายละเอียด

      หนังสือรวบรวมธรรมะเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ในงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่หลวงพ่อมายุครบ 77 ปี เป็นธรรมะที่หลวงพ่อเน้นอยู่เสมอ คือ ทำจิตให้มีสิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึก จะช่วยให้ท่านสามารถต่อสู้หรือรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีสติ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

สารบัญ

      ฐานิโยวาท--โอวาทพระบูรพาจารย์--ปลุกจิตใต้สำนึกให้ตื่น--สอนจิต สะกิดใจ--จิตอรหันต์--จิตปุถุชน--เรื่องเกี่ยวกับอทินนาทาน--ทวนความรู้สึก--โลภแต่ไม่บาป--แก้กรรม--ใจใส กายสุข--สมาธิขั้นไหนไม่สำคัญ--เจ็บไข้ได้ธรรม--จิตหลอก--เจตนาคือธรรม--บุญใดจะวิเศษยิ่งกว่าทำบุญกับพ่อแม่-- วิธีแก้ดวงไม่ดี--เปรตสมการ--อดีตอย่าหมายนั้น ปัจจุบันสำคัญกว่า--กำลังใจรักษาไข้--อุบายเลิกเหล้า--เดรัจฉานวิชา--อุบายออมทรัพย์--เคล็ดลับสำหรับคนอยากรวย--เจรจากับผีด้วยสันติวิธี--มิติแห่งสัจธรรม

ผู้แต่ง

พระราชสังวรญาณ และดาราวรรณ เด่นอุดม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489