กฐินพระราชทาน


รายละเอียด

      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือในการถวายพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2554

สารบัญ

     วัดท่าโพธิ์วรวิหาร--เจ้าคุณท่าโพธิ์--ประวัติมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล--หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล--รายนามคณะกรรมการการสภา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล--คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล--เมืองนครศรีธรรมราช--รายนามคณะกรรมการการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน--รายนามผู้บริจาคกฐินพระราชทาน--รายนามผู้บริจาคเงินซื้อตาลปัตร--รายนามผู้บริจาคเงินซื้อย่าม--รายนามผู้บริจาคจัดเครื่องไทยธรรม--รายนามผู้บริจาคเงินจัดทำเครื่องไทยธรรม

ผู้แต่ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

กฐิน, ผ้าป่า, วัดท่าโพธิ์วรวิหาร--ประวัติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=142791