มุข วงษ์ชวลิตกุล


รายละเอียด

      ในโอกาสที่นายมุข วงษ์ชวลิตกุล อายุครบ 7 รอบ (84 ปี) ได้รวบรวมและเรียบเรียงชีวประวัติ บันทึกเรื่องราวหลักฐานอันสำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งหอเกียรติยศของอาจารย์มุข วงษ์ววลิตกุล 

สารบัญ

     บทนำ: การศึกษาเปิดกว้าง--ภาค 1: โลกวัยเยาว์--ภาค 2: โลกแห่งการเรียนรู้--ภาค 3: โลกแห่งการถ่ายทอด

ผู้แต่ง

จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

มุข วงษ์ชวลิตกุล, 2475- ชีวประวัติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=158850