วัดบ้านซาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 สังกัดมหานิกาย เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการสุทธิกานต์ สทฺธาธิโก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. วัดบ้านซาด. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/175669/
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560