หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล ฉบับวัดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รายละเอียด

      หนังสือที่ระลึกเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอปากช่อง และเจ้าอาวาสวัดกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานทุกท่าน

สารบัญ

      ทำวัตรเช้า--ทำวัตรเย็น--พุทธมนต์--พระสูตร ปาฐะ คาถา--พระอภิธรรม 7 คัมภีร์--บทพิเศษ

ผู้แต่ง

พระมหานิยม สีลสํวโร

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

บทสวดมนต์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=157015&page=1&recordsNo=1&Back=Back