หลวงพ่อแสน : พระพุทธรูปไม้ วัดโพนทราย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา


รายละเอียด

      หลวงพ่อแสน พระพุทธรูปไม้อันศักดิ์สิทธิ์ มีอายุนับร้อยปี ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถหลังเก่า วัดโพนทราย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการบูรณะอุโบสถหลังเก่า เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

สารบัญ

     ประวัติวัดโพนทราย--โครงการทำบุญ 9 วัด--สาเหตุของการบูรณะอุโบสถหลังเก่าวัดโพนทราย--รายชื่อผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าวัดโพนทราย--มนต์ที่ควรสวดเป็นประจำ--พุทธพจน์--ขมิบก้นให้พ้นทุกข์--รุกขเทวดา--การบริหารแกว่งแขนบำบัดโรค

ผู้แต่ง

คณะผู้จัดทำ, ปธินทร์ ธนาภรณ์ ... และคนอื่น ๆ

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พระพุทธรูป, วัดโพนทราย, นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=169315