ฐานิยปูชา 2545


รายละเอียด

      ในวาระครบรอบวันเกิด พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ได้มีการรวบรวมจัดพิมพ์หนังสือฐานิบูชา รวมธรรมเทศนา 10 กัณฑ์ ธรรมเทศนาของหลวงพ่อ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องจนครบ 100 วัน โดยทุก 10 วัน จัดพิมพ์ธรรมเทศนาของหลวงพ่อ 1 กัณฑ์ เพื่อแจกผู้ที่มาร่วมงานในคราวที่ได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สารบัญ

      การเจริญพระพุทธคุณ--ฐานการภาวนา- ธรรมะคือสัจจะรรมสากล--ศีลห้าคืออุบายสร้างความรัก--คัมภีร์ธรรม--ธรรมปฏิบัติเพื่อความสุขใจ--สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์--ภาวนาปลุกจิตใต้สำนึก--อุบายวิธีดับไฟนรก--อุตริมนุสธรรม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489