แสงธรรมนำใจ เล่มที่ 6


รายละเอียด

      หนังสือแสงธรรมนำใจ เล่ม 6 เป็นหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของ พระอาจารย์อุทัย สิริธโร และได้ขอความเมตตาจาก หลวงปู่สรวง สิริปุญโน นำประสบการณ์ที่ท่านตายแล้วฟื้นมาจัดพิมพ์รวมไว้ด้วยกัน โดยพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ได้ปรารภให้มีภาษาอังกฤษรวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น

สารบัญ

      ประสบการณ์ตายแล้วฟื้น โดย หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ--ธรรมะภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน โดย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร--ภพภูมิเบื้องสูง ภพภูมิเบื้องต่ำ--ฝึกปล่อยฝึกวาง--สติเป็นเครื่องระงับอารมณ์ที่ไม่ดี--ความฉลาดของใจ

ผู้แต่ง

อุทัย สิริธโร

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, รวมเรื่อง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=151253