แสงธรรมนำใจ เล่มที่ 1


รายละเอียด

      พระธรรมเทศนาพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ที่ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพื่อเผยแผ่ธรรมเทศนา ที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสาธุชน ผู้หวังธรรมะปฏิบัติ ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้า

สารบัญ

      สติเป็นเครื่องนำ--ให้เข้าใจคำว่ามรรค-ผล--มโนสมบัติ มโนวิบัติ--ศีลธรรมเป็นเครื่องชำระกิเลส--อบรมพระธรรมทูต--หน้าที่ของพวกเรา--ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข--ความหมายของกรรมฐานในอีกทางหนึ่ง--สุขธรรมชาติที่เกิดจากธรรม

ผู้แต่ง

อุทัย สิริธโร

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, รวมเรื่อง, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=151253