ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย : ชุดภาคอีสาน


รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อ พ.ศ. 2503 และได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นไปโดยสะดวกปลอดภัย และได้ความรู้

สารบัญ

      วิธีใช้ -- ภูมินิเวศ -- ยุคดึกดำบรรพ์ -- ปูมบ้านปูมเมือง -- กลุ่มชาติพันธุ์ -- ศิลปวัฒนธรรม -- ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี