ฐานิยปูชา 2553


รายละเอียด

      รวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอน ในเรื่องของศีล การสวดมนต์ การภาวนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน 

สารบัญ

      ผู้ไม่ตื่นยศ--ถวายวิสัชนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว--ถวายวิสัชนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ--ประชาธิปไตยของนักการเมืองไม่เหมือนของพระ--ประชาธิปไตยแบบพระไม่เหมือนชาวบ้าน--จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการประชาชน--วินัยของครอบครัว--เคล็ดเรียกพ่อบ้านกลับบ้าน--อุบายไล่ผี--บวชทั้งทีเอาดีให้ได้--อุบายลดทิฎฐิมานะของนักบวช--พระสงฆ์ควรเป็นผู้เสียสละ--กฎหมายบ้านเมือง กฎหมายคณะสงฆ์--ผิดศีล 5 เปอร์เซนต์ของความเป็นมนุษย์ลดลง--หาประโยชน์จากกิเลส--หัดตระหนี่ให้เป็น--ศีล 5 คือผู้ควบคุมกิเลส--ประโยชน์ของศีล 5--ศีล 8 เหมาะกับชีวิตฆราวาสหรือไม่--วิบัติ! แม้ทำกรรมกับพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดู--ตกอับ เพราะไม่ยอมรับพ่อ--รายนี้พ่อผิดต่อลูก--อย่าเพลินทำบุญกับพระ แล้วลืมพ่อแม่--สวดมนต์ทุกครั้ง อย่าลืมแผ่เมตตา--ทำไมจึงได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนกำลังเคลิ้มหลับ--ภาวนาด้วยบทสวดมนต์--สวดมนต์ ภาวนา เป็นเรื่องเดียวกัน--เทศน์สอนตัวเอง--หลวงพ่อคิดอย่างไรกับการอบรมเด็กๆ ที่วัดวะภูแก้ว--ครูตั้งใจสอนนักเรียนเป็นการสะกดจิตปลุกเสกเด็ก--นักภาวนา ให้ระวังจิตใต้สำนึก--ภาวนา "พุทโธ"--สมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติ--สติคือวิชชาตัวเด่นที่สุด--ทุกสิ่งเป็นอารมณ์จิตของผู้ทำสมาธิภาวนาได้ทั้งนั้น--ทำไมจึงเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติ--ทำไมทำสมาธิพอจิตสงบแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอก--ทำอย่างไรเมื่อจิตเสื่อม--หลงจิต คิดแยกดินแดน--วิธีแก้สัญญาวิปลาส--จิตปรุงได้ดังใจปรารถนา--ธรรมะคือเรื่องชีวิตประจำวัน--รอยต่อระหว่างจิตไม่ว่างกับจิตว่างเป็นอย่างไร--นานาอาการของสมาธิ--หลักปฏิบัติชั้นยอดที่สุด--กายหลับ จิตตื่น--อย่าสำคัญมั่นหมายกับความรู้ในจิต--พลังฌาน-พลังสติ--ทำความเข้าใจเรื่องสังขาร--รู้ด้วยตัวเอง แก้ด้วยตัวเอง--คำสั่งหลวงเทสก์เรื่องวัตถุมงคล--หลวงพ่อชากับหลวงปู่มั่น--คำสอนหลวงปู่เสาร์--หลวงปู่ฝั้นสอนให้พิจารณาทุกข์ตอนป่วย--ภูมิของพระอริยบุคคล--ทำไมพระโสดาบันไม่เข้ากับพระนิพพานทันที--ภูมิจิตพระอนาคามี--ภูมิที่แตกต่างกันของพระอรหันต์--พระอรหันต์ยังร้องไห้ ยังโกรธอยู่หรือ--จิตแยกอารมณ์--ปัญญาพระปัจเจกไม่กว้างขวางเท่าพระพุทธเจ้า--พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าคิดมากกว่าปุถุชน--บารมีของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากัน--การสร้างจิตให้มีพลังตามหลักของพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง

พระราชสังวรญาณ และดาราวรรณ เด่นอุดม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489