เอกบุรุษชาติอาชาไนย


รายละเอียด

      เอกบุรุษนักการทหาร พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สืบเชื้อสายจากบิดาผู้เป็นวีรบุรุษชาติชายทหารเต็มตัวคือ "จอมพล ผิน ชุณหะวัณ" จึงได้รับการปลูกฝังให้เข้มแข็งอดทนมาตั้งแต่เด็ก ใช้ชีวิตในค่ายทหารแต่เยาว์วัย ทำให้เกิดความรักและความใฝ่ฝันที่จะเป็นทหารโดยเฉพาะทหารม้า  ท่านเล่าถึงความใฝ่ฝันในช่วงนั้นว่า  "พลตรี พระยาพิชัยสงคราม ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 แม้ท่านจะเป็นทหารช่าง แต่ท่านขี่ม้าได้เก่งพอสมควรทีเดียว"

สารบัญ

      เอกบุรุษ นักการทหาร--เอกบุรุษ นักการทูต--เอกบุรุษ นักการเมือง--เอกบุรุษ ผู้นำที่นานาชาติยอมรับและคุณูปการเพื่อประเทศ--เอกบุรุษ เกียรติประวัติ--เอกบุรุษ ในมุมมองของบุคคลสำคัญ--เอกบุรุษ กับ วาทะ คารม คมคาย--บทเพลง เพื่อ เอกบุรุษ

ผู้แต่ง

สุรเกียรติ เสถียรไทย

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ,2465-2541--ชีวประวัติ, บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=20237