วัดสำโรง


รายละเอียด

ประวัติ

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2421 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2523 เป็นวัดเก่าแก่ที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ระดับ ป. 1-ป. 4

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างในปี พ.ศ. 2505 หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็นลวดลายเทพพนม ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ มณฑปบูรพาอาจารย์ หอกลอง-ระฆัง และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูปาน

2. พระอธิการอาด

3. พระครูอาคมประยุต (หลวงพ่อยอด อาคโต) พ.ศ. 2498-2530

4. พระครูสันตาจารนิยุต พ.ศ. 2532- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าใจ

อุโบโสถ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/YD8V74enafWyP5qK6

คลังภาพ

ซุ้มประตูโขง
หน้าบันซุ้มประตูโขง
ซุ้มประตูโขง
หน้าบันซุ้มประตูโขง
อุโบสถ
อุโบสถ
หน้าบันอุโบสถ
หน้าบันอุโบสถ
หางหงส์
ช่อฟ้า
ซุ้มกำแพงแก้ว
ซุ้มกำแพงแก้ว
กำแพงอุโบสถ
ประตูอุโบสถ
ซุ้มประตูอุโบสถ
หน้าต่างอุโบสถ
หน้าต่างอุโบสถ
หน้าต่างอุโบสถ
เสมา
ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญ
หน้าบันศาลาการเปรียญ
หน้าบันศาลาการเปรียญ
กุฏิสงฆ์
หอกลอง-ระฆัง
หอกลอง-ระฆัง
คันทวยหอกลอง-ระฆัง
คันทวยหอกลอง-ระฆัง
ระฆัง
มณฑปบูรพาอาจารย์
มณฑปบูรพาอาจารย์
มณฑปบูรพาอาจารย์
หน้าบันมณฑปบูรพาอาจารย์
หน้าบันมณฑปบูรพาอาจารย์
ฌาปนาสถาน
ฌาปนาสถาน
ฌาปนสถาน
หน้าบันฌาปนสถาน
ฌาปนสถาน
ศาลาอเนกประสงค์

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.