สมเด็จพระธรรญาณมุนี


รายละเอียด

สมเด็จพระธรรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณ มหาเถร)

ชาติกำเนิด: เดิมชื่อธีร์ นามสกุลจันทวีระ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2440 ณ บ้านถนนแดง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

บรรพชาและอุปสมบท:

- ท่านบรรพชา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2453

- อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2461 เมื่ออายุ 21 ปี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส อ.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

ผลงาน:

-ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ในจังหวัดนครราชสีมามีมากมาย เช่น พ.ศ.2504 ท่านเป็นประธานก่อสร้างพระอุโบสถวัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย พ.ศ.2517 ได้สร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้น วัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย พ.ศ.2514 ได้รับบริจาคที่นาใกล้บ้านเตาปูนประมาณ 38 ไร่ เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อว่าโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

- นอกจากนี้ ท่านยังได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศาสนา และบ้านเรือนอีกมากมาย แม้ว่าท่านสมเด็จพระธีรญาณมุนีจะมิได้พำนักอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแต่ท่านได้กลับมาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่นครราชสีมาเป็นอย่างมาก

    

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150