สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)


รายละเอียด

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)

สังฆนายกองค์แรกของประเทศไทย

ชาติกำเนิด: ชื่อเดิม อ้วน แสนทวีสุข ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านหนองมน ต.ดอนมดแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ เพี้ย เมืองกลาง (เคน) ตำแหน่งการเมืองอุบลราชธานี มารดาชื่อ บุดสี เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2410 และมรณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2499 รวมชนมายุ 89 ปี

การบรรพชา:

- พ.ศ. 2429 บรรพชาที่วัดบ้านสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

- พ.ศ. 2430 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดศรีทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระโชติปาลเถระ (ทา) กับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอาจารย์คู่สวด

การศึกษา:

- ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักวัดศรีทอง จนถึงปี พ.ศ. 2433 ได้ติดตามพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์) ไปกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเล่าเรียนโดยพักจำพรรษาอยู่ที่วัดพิชัยญาติการาม วัดเทพศิรินทราวาส และวัดบวรนิเวศวิหาร สอบได้เปรียญ 5 ประโยคจากสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงปี พ.ศ. 2493 เมื่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์) เดินทางกลับ จ.อุบลราชธานี เพื่อตั้งโรงเรียน จึงกลับไปเป็นครูสอนที่โรงเรียน

สมณศักดิ์:

- พ.ศ. 2447 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระศาสนดิลก และตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสาน ขณะจำพรรษาอยู่ ณ วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี

- พ.ศ. 2454 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนี

- พ.ศ. 2464 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระเทพเมธี

- พ.ศ. 2467 ได้รับอาราธนามาอยู่ประจำวัดที่ "วัดสุทธจินดา" จ.นครราชสีมา วัดนี้เป็นวัดใหม่โดยรวมวัดสมบูรณ์จิ๋วกับวัดบรมจินดาให้เป็นวัดเดียวกัน พระจ้าบรมวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานนามว่า วัดสุทธจินดา ท่านจึงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

- พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระโพธิวงค์ศาจารย์

- พ.ศ. 2472 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระธรรมปาโมกข์

- พ.ศ. 2475 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ดำรงตำแหน่งสังฆนายกองค์แรกในประเทศไทย (ปัจจุบันตำแหน่งนี้ถูกยกเลิก)

     ทั้งนี้ท่านได้รวบรวมหนังสือคำสอน และวัตถุโบราณไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา สิ่งที่ท่านรวบรวมไว้นั้นปัจจุบันทางราชการได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์" ภายในวัดสุทธจินดา

    

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

สงฆ์, วัดสุทธจินดา