ไก่โคราช


รายละเอียด

      คณะวิจัยประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร. บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์ ประธานโครงการ ดร. วิทธวัช โมฬี ดร. อมรรัตน์ โมฬี ดร. สุทิศา เข็มผะกา คุณเฉลิมชัย หอมตา คุณเพลิน เมินกระโทก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ คุณธีระชัย ช่อไม้ จากกรมปศุสัตว์

ไก่โคราช เป็นไก่ลูกผสมพื้นเมือง ที่มีพ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว และแม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์ มทส.

การเลี้ยง

หัวเรื่อง

สัตว์เศรษฐกิจ

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

อาชีพเลี้ยงไก่, เกษตรกร, ไก่โคราช, ไก่--พันธุ์ประดู่หางดำ