ปราสาทห้วยแคน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      โบราณสถานขนาดเล็กสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง มีจำนวน 1 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนังทางทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง ส่วนผนังทางทิศเหนือก่อปิดทึบ ถือได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน เรียกอีกอย่างว่า ธรรมศาลา 1 ในจำนวน 121 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น ตามเส้นทางสำคัญ ๆ ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์

      ปราสาทห้วยแคนได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้วเพียงแห่งเดียวใน 9 แห่ง โดยมีรูปแบบตามผังของธรรมศาลาโดยสมบูรณ์ เสากรอบประตู และหินทรายที่ใช้ในการสร้างเรือนปราสาท บัวกลุ่มยอดปราสาทยังคงอยู่ แสดงว่าปราสาทแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แต่พังถล่มลงมาในภายหลัง เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายในมุขยื่นของปราสาท ตรงพื้นมีร่องรอยการวางรางน้ำและฐานรูปเคารพ ไม่ทราบว่าทำขึ้นเพื่อประดิษฐาน หรือใช้ประโยชน์อันได เนื่องจากในธรรมศาลาที่อื่น ๆ จะไม่มีร่องรอยของรางน้ำเช่นที่ปราสาทห้วยแคนนี้

แหล่งศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา: ประเภทแหล่งศิลปกรรม

      

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาทหิน, ปรางค์, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240