แก่งหินวังเสถียร


รายละเอียด

คนในพื้นที่เรียก "น้ำตกวังเสถียร" เป็นลำธารอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้านเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา การเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง 1. นั่งเรือจากหาดชมตะวัน ประมาณ 45 นาที แล้วเดินเท้าอีก 15 นาที ค่าจ้างเรือประมาณ 500 - 800 บาท 2. เดินเท้าอย่างเดียวใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง จอดรถไว้ที่บ้านด่านละกอ แล้วเดินลงเขา เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน เล่นน้ำ และดูนก ผีเสื้อ แมลงปอ ดอกไม้ป่า และอื่นๆ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. สถ.ชวนเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=112280&random=1367573244187