อ่างเก็บน้ำห้วยเตย


รายละเอียด

เขื่อนดินแกนดินเหนียว เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 1,935 เมตร สูง 13 เมตร จุน้ำได้ 4.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลในอ่างเฉลี่ยปีละ 4.07 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำฝนตกลงมาเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่ ระบบส่งน้ำโดยคลองส่งน้ำคอนกรีตยาว 14 กิโลเมตร

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=6
  2. อ่างเก็บน้ำห้วยเตย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4964-ป่าชุมชนหนองหลักศิลา.html