ปราสาทหินหลุ่งตะเคียน


รายละเอียด

มีลักษณะเป็นปราสาทจำนวน 3 หลัง ก่อสร้างด้วยหินทรายแดง มีประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีลายสลักประดับเสากรอบประตู และลายประจำยาม มีชั้นบัวคว่ำเป็นศิลปเขมร สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 16

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=18