ปรางค์บ้านปรางค์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       โบราณสถานขอม สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม เรียกว่า อโรคยาศาล ก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ปราสาทประธาน ทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุขยื่นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก มีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออก และมีกำแพงแก้ว ที่สร้างต่อเชื่อมจาก โคปุระ ล้อมรอบ โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ประติมากรรมหินทรายรูปพระไภสัชยคุรุ และบริวาร 2 องค์ คือ พระสุริยไวโรจนะ และ พระจันทรไวโรจนะ เป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ศิลปะขอม แบบบายน

      สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร ได้ดำเนินการขุดแต่งปรางค์บ้านปรางค์ ในปี พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการบูรณะวิธีการอนัสติโรซิส และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาทหิน, ปรางค์, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา . สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=18