น้ำตกวะภูแก้ว


รายละเอียด

น้ำตกที่มีน้ำไหลมาจากเขาใหญ่ จะมีน้ำเป็นฤดูกาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และแนะนำให้เที่ยวช่วงหน้าฝนเพราะจะมีน้ำให้เล่นมาก ส่วนหน้าอื่นๆ นั้นน้ำค่อนข้างจะน้อย แต่ก็เหมาะที่จะเล่นน้ำ นั่งเล่นและดชมธรรมชาติ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=20
  2. น้ำตกวะภูแก้ว. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก http://abtmakluamai.go.th/index.php/2013-05-23-03-36-26/43-2013-03-20-07-53-20