อ่างเก็บน้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ


รายละเอียด

    โครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมระบบในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด โดยการนำพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่ (ช่วงมีความต้องการไฟฟ้าน้อย) ในระบบมาใช้สูบน้ำจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำด้านบน (กฟผ.สร้างขึ้นใหม่) และเมื่อมีความต้องการไฟฟ้ามากในช่วงหัวค่ำก็ปล่อยน้ำจำนวนเดียวกันนี้ให้ไหลกลับคืนลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองตามเดิมโดยผ่านกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเสริมระบบ เป็นปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการต้องทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า

วันและเวลาทำการ

    เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ค่าเข้าชม

-ไม่มีค่าเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีที่จอดรถ

- ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์:0-4421-4990-3

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/สีคิ้ว.html
  2. แหล่งท่องเที่ยว อ.สีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.rakkorat.com