สวนท้าวสุรนารี


รายละเอียด

สวนสาธารณะแห่งใหม่ของนครราชสีมา สวนป่ากึ่งรุกขชาติและพฤกษศาสตร์ รวมไม้หายากของภาคอีสาน 100 กว่าชนิด พร้อมบริเวณที่พักผ่อน สวนหย่อม ประติมากรรมพานบายศรี ทางเดินและทางวิ่ง สวนสุขภาพ และซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งอยู่ติดเขื่อนลำตะคอง ติดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 192 ดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556, จาก http://peerapong3.blogspot.com/2011/09/blog-post_7915.html