พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)


รายละเอียด

     หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วันที่ 19-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ เมรุชั่วคราว วัดสุทธจินดา วรวิหาร โดยกล่าวถึงประวัติวัดสุทธจินดา ประวัติอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา พระธรรมเทศนา บทความ และบทประพันธ์ในวาระต่าง ๆ

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ทรัพยากรสารสนเทศน่าสนใจ

คำสำคัญ

พระสงฆ์, หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=175575