วัดใหม่สุนทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2512

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระปลัดแจ้ง

2. พระอรุณธรรมโสภณ

3. พระอธิการทองมาก

4. พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ (สาคร จิรวฑฺฒโน)

5. พระครูสุนทรวัฒนารักษ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 103

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2513-2517

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตลาดใหม่ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
แผนที่:https://goo.gl/maps/5dEZowJEWyRH2Tc89

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.