นางจอม สัมมาลา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานนึ่งข้าวเหนียว และกระติ๊บข้าว

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการด้านสานนึ่งข้าวเหนียว และกระติ๊บข้าว

ประวัติ:

วันเดือนปีเกิด: 26 กันยายน 2512

การศึกษา:

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:45 บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230