นางสาวนรินทร์ ใสยนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการนวดแผนไทย

ประวัติ

การศึกษา:

- ผ่านการอบรมการนวดไทย (372 ชั่วโมง)

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การนวด, การบำบัดด้วยการนวด, การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:189 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230