นายอวบ คบทองหลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การรักษาด้วยการเป่าตะพั้น 

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการรักษาด้วยการเป่าตะพั้น คืออาการของเด็กทารกที่ร้องในเวลาเดียวกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ประวัติ

การศึกษา:

- จบชั้นประถมการศึกษา ปีที 4

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เด็ก, การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:63 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230