กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ร้อยลูกปัด


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: สร้อยคอจากลูกปัด

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำสร้อยคอจากลูกปัด

ประธานกลุ่ม: นางจินต์ฎา กล้ากลาง

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

สร้อยคอ, งานฝีมือ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:151 บ้านตะกรุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230