นายสง่า เกียรติภิญโญชัย (2481-2548)


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 30 พฤษภาคม 2481 ณ บ้านแถวตลาดหัวรถไฟ จ.นครราชสีมา โดยบิดาเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมาจากเมืองจีน แซ่ลิ้ม มารดาเป็นคน อ.โพธิ์ธาราม จ. ราชบุรี 

การศึกษา:

- ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

- ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1-ม.6  (ป.5-ม.4 ในปัจจุบัน) โรงเรียนศิริวิทยากร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง MINI IMET รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โครงการอบรมนักธุรกิจ NIDA IMET รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์:

     เมื่อถึงวัยที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร สง่าได้รับคัดเลือกเป็นทหารอากาศ รับใช้ชาติ 2 ปี พ่อแม่และสง่ามีความภาคภูมิใจมาก ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ระหว่างเป็นทหารอากาศ สง่าถูกฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเอง ถูกขัดเกลาให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นนิสัยติดตัวมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นเขายังเป็นทหารตัวอย่าง เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นคนดี ขยัน ฉลาด ซื่อสัตย์ มีความสามารถ ไม่เกี่ยงงาน ทำงานรวดเร็วทันใจ และอาสาทุกเรื่อง เป็นคำกล่าวของ พล.อ.ต.สนิท แย้มบุญชู ซึ่งต่อมากลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เมื่อครบกำหนดของการเป็นทหาร ได้มาเป็นลูกจ้างของร้านขายยานำแสงฟาร์มาซี ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้การเป็นเจ้าของร้านครั้งแรก 

คู่สมรส: คุณอัมพร ลิ้มวงศ์ยุติ (แกะ) ชาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

บุตร-ธิดา: จำนวน 6 คน หญิง 4 คน ชาย 2 คน

1. คุณกฤติยา หริตวร สมรสกับ คุณกิตติโชติ หริตวร มีบุตร 2 คน คือ ฐิตาภา หริตวร และ วิลาวัณย์ หริตวร

2. คุณภารดี เกียรติภิญโญชัย สมรสกับ คุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี มีบุตร 2 คน คือ วาริษฐา เตชะเกสรี และ ธนธรณ์ เตชะเกสรี

3. คุณอรนุช เกียรติภิญโญชัย 

4. คุณกษิดิศ เกียรติภิญโญชัย

      โดยบุตรสาวคนโต และบุตรชายคนเล็ก ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ใน ปี พ.ศ. 2521

ผู้ก่อตั้งและธุรกิจ:

- ธุรกิจแรก สง่าเภสัช เป็นร้านขายยา ปัจจุบันยกเลิกกิจการ

- พ.ศ. 2507 ธุรกิจแท็กซี่รายแรกของโคราช เมื่อทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพที่กองบินโคราชจำนวนหลายพันคน ซึ่งการคมนาคมระหว่างกองบินกับตัวเมืองมีความลำบาก ไม่มีรถโดยสารหรือรถรับจ้าง พล.อ.ต. สนิท แย้มบุญชู จึงแนะนำให้สง่าทำรถแท็กซี่รับส่งทหารจากในค่ายไปในตัวเมือง 

 - พ.ศ. 2511 จดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเอเซียโคราช เนื่องจากทหารอเมริกันมีนิสัยชอบเที่ยวสถานบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียด และยังมีการเปิดโรงแรมไว้บริการแบบครบวงจร โดยมีรถแท็กซี่พาทหารมาเที่ยว ถ้าไม่อยากกลับค่ายก็พักที่โรงแรม

- ปี พ.ศ. 2513 ธุรกิจรถเมล์โดยสาร เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง ทหารอเมริกันที่มาประจำฐานทัพต้องเดินทางกลับประเทศธุรกิจแท็กซี่จึงต้องเลิกทำ เนื่องจากไม่มีผู้โดยสารที่มีกำลังจ่ายพอ จึงได้จัดตั้งบริษัท บุญเกียรติ จำกัด เพื่อเปิดเส้นทางเดินรถเมล์ สาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานที่ดีให้กับประชาชนชาวโคราช  ปัจจุบันรถเมล์กลายเป็นรถสองแถวสาย 7 และสาย 8 

- พ.ศ. 2517 ชีวิตได้พลิกผันสู่วงการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม มิตรประชา โดยการชักชวนของคุณสมพล เกยุราพันธ์ เพื่อรวมตัวกันของนักธุรกิจโคราช ถือว่าเป็นกลุ่มแรกของโคราช โดยคุณปรีชา กษญจนวัฒนา เป็นผู้ตั้งชื่อกลุ่ม ภายใต้นโยบายการบริหารว่า จะร่วมกันพัฒนาโคราชให้เจริญเท่าเทียมกับเมืองอื่น และสร้างแบบฉบับให้กับผู้จะเข้ามาบริหารโคราชในรุ่นต่อไป ได้อาสาเข้ามารับใช้ประชาชน พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติให้กับคนรุ่นใหม่ให้รักบ้านเมืองเกิด 

- พ.ศ. 2519 ห้างสรรพสินค้าเทพนคร โดยขยายกิจการจากร้านสรรพสินค้าขนาด 2 คูหา พัฒนามาเป็น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ขึ้น ที่ตึกโภคภัณฑ์ บนถนนจอมพล (ปัจจุบันคือ ห้างใต้ฟ้าซิตี้)

- พ.ศ. 2536 บริษัท จตุพรพัฒนา จำกัด (ตลาดย่าโม) 

- พ.ศ. 2538 บริษัท ไครสเลอร์ นครราชสีมา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไครสเลอร์ ซึ่งนำมาเปิดตัวครั้งแรกในงาน Worldtech จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- พ.ศ. 2540 บริษัทเทพนครมอเตอร์เซลล์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เซฟโลเรต

- พ.ศ. 2545 บริษัทเทพนครคาร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วอลโว่

ตำแหน่งสำคัญ:

- พ.ศ. 2518-2520 เป็นเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา

- พ.ศ. 2518-2519 นายกสโมสรโรตารี่นครราชสีมา 

- คณะกรรมการมูลนิธิอาทิตย์ กำลังเอก

- ประธานที่ปรึกษา สมาคมตระกูลลิ้ม จังหวัดนครราชสีมา

- กรรมการอาวุโส สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

 

หัวเรื่อง

นักธุรกิจ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

นักธุรกิจ, นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. (2548). อยู่อย่าง--สง่า เกียรติภิญโญชัย. [นครราชสีมา: ม.ป.ท.]