วัดมะรุม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    วัดเก่าแก่ตั้งขึ้นสมัยพระเจ้าทรงธรรมองค์ที่ 21 แห่งกรุงศรีอยุทธยา ราว ร.ศ. 2163-2171 สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2169 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537 และทำการผูกพัทธสีมา วันที่ 28 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2224 และทำการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าได้บูรณะเป็นวิหารเมื่อ พ.ศ. 2538 เพราะได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ทำการผูกพัทธสีมา วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เจดีย์มัชวิรัตเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูธีรธรรมพิทักษ์ (อ้าย ธมฺมธีโร)

2. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธรูปที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อศิลาแลงเป็นหินศิลา หลวงปู่ดำตาเพชร หลวงพ่อหริ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงตาโยยเกศคด เป็นองค์ทดแทนหลวงพ่อหริ่ง เป็นต้น

- กิจกรรมเลิกสุรา โดยสาบานต่อหลวงพ่อหริ่ง

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 148

- งานปฏิธรรมไหว้พระธาตุ ในวันเพ็ญเดือน 3 มาฆบูชาทุกปี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. วัดมะรุม. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2556, จาก http://www.watmarum.com/profile.html
  4. วัดมะรุม. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net
  5. รายนามพระสมณศักดิ์อำเภอโนนสูง. (2552, 5 ตุุลาคม). สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2558, จาก http://sites.google.com/site/nongwaa/WaTNoNGWaa/khxmul/ngankar-pheyphae/ngan-ppch/ppch-2552-waddan-kewiyn/03-ray-nam-phra-smnsakdi-x-nonsung-2552