วัดวะภูแก้ว (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 สังกัดธรรมยุต ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นวัดสาขาของวัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปฏิบัติตามแนวหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล-หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาวนา "พุทโธ"

      พ.ศ. 2523 พระสุวรรณ อินฺทสีโล ได้เดินธุดงค์มาปักกลดโปรดชาวบ้านบริเวณน้ำตกวะภูแก้ว ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงอาราธนานิมนต์ท่านให้สร้างวัดขึ้น ท่านจึงได้นำความไปปรึกษากับพระอาจารย์ คือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ขณะนั้นท่านดำรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระชินวงศาจารย์ เมื่อหลวงพ่อพุธได้ฟังคำกราบเรียนจากพระสุวรรณนั้นแล้ว จึงได้ออกไปสำรวจดูสถานที่แต่ยังไม่ได้ตกลงใจที่จะเลือกบริเวณที่จะสร้างวัด จนกระทั่งชาวบ้านวะภูแก้วมาแสดงความจำนงขอถวายที่ดินของตนเพื่อใช้เป็นสถานที่ขอสร้างวัด และปวารณาตัวที่จะช่วยหลวงพ่อพุธสร้างวัด หลวงพ่อพุธจึงตอบตกลงโดยให้พระสุวรรณทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ และมีองค์หลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์

       พ.ศ. 2528 หลวงพ่อพุธได้มีบัญชาให้ พระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ผู้ซึ่งเป็นศิษย์จากสำนักวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา มาทำหน้าที่หัวหน้าสำนักแทนพระสุวรรณ ซึ่งลาลิกขาไป พ.ศ. 2529 คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพุธที่ทำงานอยู่ที่ป่าไม้เขตนครราชสีมา ได้เป็นผู้ดำเนินงานในการติดต่อขออนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติสูงเนิน ในการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งอนุมัติพื้นที่จำนวน 15 ไร่ และยกพื้นที่อีก 300 ไร่ ให้แก่กรมการศาสนาเพื่อใช้ทำประโยชน์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 กรมการศาสนา ได้อนุมัติให้ "วัดวะภูแก้ว" เป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ หอฉัน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์เงิน ภทฺทโก และพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระภาวนาพิศาลเถร เป็นประธานสงฆ์

2. พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาส

3. พระครูกิติวัฒนกุล (กิตติ ติกฺขวีโร) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 167

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม

- โครงการจัดอบรมวิปัสสนาตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรอบรมพัฒนาจิต หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ

- ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ เปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2553 โดยจัดให้มีกิจกรรมทุกสัปดาห์ หลักสูตรเด็กเล็ก (ป. 4-ม. 1) วันศุกร์-วันอาทิตย์ หลักสูตรเด็กโต (ม. 2 ขึ้นไป) วันศุกร์-วันอังคาร

- งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านวะภูแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
แผนที่:https://goo.gl/maps/DhscuBpQwP4SCzN19

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. คณะสงฆ์วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. (2553). ประวัติพระเทพรัตนดิลกฒ. นครราชสีมา: วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
  3. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
  4. วัดวะภูแก้ว. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1680
  5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560