วัดหนองหว้า


รายละเอียด

ประวัติและความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยหลวงพ่อคง สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545

ประเภทวัด วัดราษฎร์

ลักษณะวัด พัทธสีมา

อาคารเสนาสนะ อุโบสถ หลังใหม่ ผูกสีมาฝังลูกนิมิต วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2550 กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล โดยในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเก่า (ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว) เป็นที่พักศพชั่วคราว ให้เป็นอาคารไม้หลังคามุงสังกระสี เสา 6 ต้น พื้นคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ฝาผนังปล่อยโล่ง และต่อมา พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างอาคารก่ออิฐถือปูน 1 ชั้น พื้นเทคอนกรีตขัดมัน หลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองเพื่อให้เป็นศาลาฌาปนสถานเพิ่มเติมเนื่องจากมีการขยายชุมชนเพื่อรองรับการฌาปณกิจของหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างอาคารคอนกรีต โครงทำจากเหล็กคุณภาพดีไร้สนิม 2 ชั้น ฌาปนสถาน และห้องสมุด

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์มุด

2. พระอาจารย์คง

3. พระอาจารย์ฮวด

4.พระอาจารย์อินทร์

5. พระอาจารย์อ๊อด

6. พระครูวิศาลวรกิจ พ.ศ. 2512

7. พระปลัดสหัส ปิติสาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลด่านคล้า 

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 7

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดหนองหว้า. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/album/127161
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นสืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560