วัดบ้านหาญ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2422 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 เป็นวัดประจำอำเภอด่านขุนทด เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 8 พระครูศิลปาคม (ทอง ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาส และประชาชน เห็นว่าที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม จึงย้ายมาสร้างวัดใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน ที่ตั้งแห่งใหม่นี้ไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจนว่าเป็นของผู้ใด ระหว่างของ นายโสม และนางแก้ว หรือ นายนิล นางทรัพย์ นายเป้ และนายทิพย์ ถวายให้สร้างวัด ประมาณ พ.ศ. 2422 ตรงกับปีขาล ใช้ชื่อวัดว่า "วัดป่าเรไรทอง" เปลี่ยนชื่อครั้งที่ 1 เป็น "วัดใหญ่บ้านหาญ" หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดบ้านหาญ" จนถึงปัจจุบัน

      ใน พ.ศ. 2555 ปีมหามงคล พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระพุทธเจ้า พระครูศรีปริยัติพิธาน ร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านหาญและศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธเมตตาศรีทศพลญาณด่านขุนทด ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดหน้าตักกว้าง 37 เมตร ความสูงจากฐานถึงพระเกศา 60 เมตร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และปรับพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 รับเป็นประธานอุปถัมภ์ ปัจจุบันมี เนื้อที่ 45-3-61 ไร่

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูศิลปาคม (ทอง) พ.ศ. 2422-2452

2. พระป้อม พ.ศ. 2453-2457

3. พระรอด ทองขุนทด พ.ศ. 2458-2463

4. พระรอด เวียนขุนทด พ.ศ. 2464-2468

5. พระเพชร เหิมขุนทด พ.ศ. 2469-2471

6. พระมา พ.ศ. 2472-2479

7. พระปุ๊ก พ.ศ. 2480-2484

8. พระขาว พ.ศ. 2485-2499

9. พระครูธรรมจริยานุวัตร พ.ศ. 2499-2501

10. พระทอง พ.ศ. 2501-2503

11. พระอยู่ พ.ศ. 2503-2505

12. พระอธิการพุฒ พ.ศ. 2505-2507

13. พระล้วน ล้อมขุนทด พ.ศ. 2507-2510

14. พระครูสุขุมธรรมวิจารย์ พ.ศ. 2512

15. พระครูศรีปริยัติพิธานสมาน ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 33

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหาญ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.